menubalk


> Nieuws >  PERSBERICHT - Bestuur Museum 1940-1945 staat volledig achter het besluit van de gemeente Dordrecht

29 januari 2021

 

Met verbazing en teleurstelling heeft het bestuur van Museum 1940-1945 kennisgenomen van het interview van Theo Berendsen, de voorzitter van het museum, in het AD van 29 januari jl. Het bestuur kan zich niet vinden in de standpunten van de voorzitter, die op persoonlijke titel zijn gedaan. De overige bestuursleden staan volledig achter het besluit van de gemeente Dordrecht, zoals geformuleerd in de Raadsinformatiebrief.

Op 14 december 2020 heeft het bestuur, inclusief de voorzitter, een constructief overleg gehad met wethouder P. Sleeking. Hierin heeft het bestuur zich unaniem achter de voortgangsrapportage van de kwartiermaker geschaard en zich bereid getoond de noodzakelijke bestuurswisseling door te voeren. Op basis van de resultaten van dit overleg is het bestuur vervolgens aan de slag gegaan.

Inmiddels hebben tijdens de laatste bestuursvergadering drie van de vijf bestuursleden zich bereid verklaard hun functie ter beschikking te stellen. Ook is er al gesproken met mogelijke bestuurskandidaten. Hoewel de overige bestuursleden het eens zijn dat ook de voorzitter het stokje moet doorgeven, vroeg hij een bedenktijd om zich te beraden, maar heeft hij de overige bestuursleden over zijn besluit tot op heden helaas niet geïnformeerd.

Het bestuur betreurt deze gang van zaken ten zeerste. De afgelopen jaren heeft de gemeente Dordrecht flink geïnvesteerd in de vernieuwing en vereiste kwaliteitsslag van het museum. Het bestuur erkent dat ze onvoldoende in staat is geweest aan de verwachtingen van de gemeente te voldoen en wil daarom alles in het werk stellen de noodzakelijke bestuurswisseling tijdig te doen plaatsvinden.

Daarbij heeft het bestuur een belangrijk doel voor ogen; de deuren van het museum open houden, zodat Dordtse leerlingen, inwoners van Dordrecht en de Drechtsteden, en andere geïnteresseerden straks in een vernieuwd en eigentijds museum kennis kunnen nemen van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de betekenis van die periode voor vandaag.

Einde persbericht
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Dhr. F.C. van Vendeloo- penningmeester: 078-6130759

 

 

 

 

 


© Copyright 2008 - 2023  Stichting Museum 1940 - 1945  |   Alle rechten voorbehouden  |   Disclaimer  |  Cookies  |  Privacyverklaring