menubalk


> Nieuws >  Update ontwikkelingen museum

4 februari 2022

 

Beste lezer,

Omdat het moment van heropening van ons museum nog heel even op zich laat wachten, willen wij toch graag alvast een tipje van de sluier oplichten als het gaat om de herinrichting van het museum.

In de afgelopen maanden is samen met onze vrijwilligers hard gewerkt aan het herinrichten van ons museum. Er is een nieuwe tentoonstelling opgezet en hebben de ruimten een opknapbeurt gehad. Zorgvuldig zijn wij samen met onze vrijwilligers en deskundigen door het museum heen gegaan en is beoordeeld wat wel en niet tot de collectie van het museum behoort. Zaken die niet tot de collectie van het museum behoren, bijvoorbeeld om de simpele reden dat die stukken geen betrekking hebben op de periode die door ons museum wordt belicht zijn daarbij afgestoten. Ook daarbij zijn wij uiteraard zeer zorgvuldig te werk gegaan.

Wij hebben vastgesteld dat ons museum een prachtige collectie heeft onder meer bestaande uit eigen materiaal, schenkingen en in bruikleen gegeven stukken. In het depot zijn ook unieke stukken gevonden waar wij als museum uitermate trots op zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om complete persoonsbewijzen en bonnen, maar ook om uniformen, een (nog werkende) pers en een uniek stuk uit het oude Postkantoor in Dordrecht. Kortom, wij kunnen niet wachten om al dat moois weer met u te kunnen delen en zo het verhaal van de Tweede Wereldoorlog te (blijven) delen.

De (her)opening van ons museum staat gepland voor eind deze maand. Wij kijken ernaar uit en hopen u dan weer in grote getalen te begroeten.

Met vriendelijke groet
Best Regards

Ed Vermeulen
Bestuursvoorzitter

 

 

 

 

 


© Copyright 2008 - 2024  Stichting Museum 1940 - 1945  |   Alle rechten voorbehouden  |   Disclaimer  |  Cookies  |  Privacyverklaring